Termeni și condiții

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către SC ECOR SRL, prin intermediul magazinului virtual ecorbv.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

1. ELEMENTE DEFINITORII

Astfel, următorii termeni vor însemna:

 • Cumpărător - persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.
 • Vânzător - societatea comerciala ECOR SRL, având sediul social in Brașov, Star Matei Basarab, Nr. 74, nr. înregistrare la Registrul Comerțului J08/888/1991 , CIF RO1108150.
 • Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile menționate in Comanda, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
 • Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vânzător si Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri si Servicii si sa facă plata acestora.
 • Contract - o Comanda confirmata de către Vânzător.
 • Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate si înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 • Specificații - toate specificațiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor așa cum sunt precizate in Comanda.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe www.ecorbv.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusa din următoarele documente, in ordinea importantei:

 1. Comanda (împreuna cu mențiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si condițiile sale specifice
 2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 3. Termeni si condiții

Daca Vânzătorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se considera finalizata atunci când exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

 1. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra bunurile si serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile si specificațiile Cumpărătorului;
 2. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ si pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spațiu si coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achiziționat;
 3. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii , cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvălui unei terțe parți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum si însemnele grafice sunt mărci înregistrate in proprietatea ECOR SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENTIALITATE - PUBLICITATE

Toate documentele si informațiile de orice natura furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne in proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si nu pot fi făcute cunoscute.

Nici o declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7. TERMENE PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat sa anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.

In cazul in care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor in termenul prevăzut in factura emisa de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorata.

In cazul in care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrând-se in termen de 3 zile lucrătoare.

8. FACTURARE - PLATI

Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru bunurile si serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

9. RISCURI SI RESPONSABILITATI

 1. Livrare Vânzătorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
 2. Transport - Ambalare

In afara de cazul in care este agreat de Vânzător si Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile si responsabilitățile asociate cu bunurile si serviciile in momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor si serviciilor si va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va efectua livrare bunurilor si serviciile pe teritoriul României.

10. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când bunurile si serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate in Comanda. In cazul in care Cumpărătorul descoperă ca produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate produsele si serviciile. De asemenea, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor in 30 zile.

11. GARANTII

Toate produsele comercializate de către site-ul www.ecorbv.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației in vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

Certificatele de garanție sunt emise de către ------------------------- SRL.

Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa Sales@------------------------- .or. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

12. TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plații din partea Cumpărătorului in locația indicata in comanda (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). In cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător sa permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare si achitării eventualei contravalori a acestora.

13. RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea bunurilor si serviciilor după livrare si in special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător in cazul in care sub-contractanții si/sau partenerii săi de orice fel implicați in executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

14. FORTA MAJORA

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre organizator si participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

16. RECICLARE

În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 cu privire la protecția mediului înconjurător și O.U.G. 5/2015 cu privire la deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), S.C. ECOR S.R.L. își asumă responsabilitatea scoaterii din uz a echipamentelor electrice și electronice în condiții corespunzătoare. Astfel, împreună cu clienții noștri, avem scopul de la de a preveni potențialele efecte nocive asupra mediului înconjurători sănătății umane ca urmare a prezenței substanțelor periculoase.

Simbolul care însoțește produsele indică faptul că aparatele electrice și electronice vechi nu trebuie aruncate împreuna cu deșeurile municipale nesortate. La finalul duratei de funcționare a acestora, suntem responsabili cu toții să le colectăm in centre speciale puse la dispoziție de către o societate autorizată în colectarea deșeurilor. De asemenea, S.C. ECOR S.R.L. aplică politica de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor unul la unul, conform legislației în vigoare, dacă echipamentul predat este echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat; clienții noștri pot preda DEEE echivalente la sediul sau la punctele noastre de lucru.